وبلاگ

2 آذر 1401

اخلال در نظم عمومی

فهرست مطالب1 اخلال در نظم عمومی چیست؟1.1 جرم اخلال در نظم عمومی:1.1.1 مصادیق مجرمانه:1.1.2 رکن مادی ارتکاب جرم:1.1.3 رکن معنوی ارتکاب جرم :1.1.4 رکن حقوقی ارتکاب []
25 آبان 1401

توهین و تمرد نسبت به مامورین

فهرست مطالب1 جرم توهین و تمرد نسبت به مامورین:1.1 معنای تمرد چیست؟1.2 توهین و تمرد نسبت به مامورین از دیدگاه قانون:1.2.1 ضرب و شتم ماموران:1.2.2 توهین []
11 آبان 1401

جرایم علیه امنیت ملی

همه جرایم در واقع موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه دار کردن امنیت جامعه می شوند.ولی آسیب رساندن به امنیت و اسایش عمومی در برخی از []
27 مهر 1401

تخریب اموال عمومی

تخریب اموال عمومی مبحثی است که این روزها بسیار می شنویم.جرمی که علیه اموال و مالکیت صورت می گیرد و لازم است جرم آن ، احراز []
16 شهریور 1401

بهترین وکیل طلاق توافقی در کیش

فهرست مطالب1 بهترین وکیل طلاق توافقی2 طلاق توافقی چیست؟3 طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟4 مراجعه به وکیل طلاق توافقی چه مزایای دارد؟5 آیا طلاق توافقی []
9 شهریور 1401

وکیل کیفری در کیش

فهرست مطالب1 وکیل کیفری درکیش2 دعاوی کیفری3 انواع جرایم کیفری3.1 جرایم حدی3.2 جرایم تعزیری4 دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی چه تفاوتی باهم دارند؟5 وکیل کیفری چه []
2 شهریور 1401

بهترین وکیل خانواده در کیش

فهرست مطالب1 بهترین وکیل خانواده در کیش2 چرا برای طرح دعاوی خانوادگی یا دفاع از خود به وکیل خانواده نیاز داریم؟3 آیا دعاوی خانواده جنبه کیفری []
26 مرداد 1401

بهترین وکیل خانم در کیش

فهرست مطالب1 بهترین وکیل در کیش2 بهترین وکیل در کیش در چه زمینه های فعالیت دارد؟2.1 تفاوت وکلای پایه یک دادگستری و پایه دو دادگستری3 ویژگی []
19 مرداد 1401

وکیل خوب در کیش

فهرست مطالب1 وکیل خوب در کیش2 وکیل کیست؟3 ویژگی های یک وکیل پایه یک دادگستری4 بررسی مهارت های یک وکیل خوب5 مهمترین ویژگی های یک وکیل []